Visie

yoekevisie“De voordeur naar wijsheid
zit voor iedereen
ergens anders”

Het liefste wil ik leven in een wereld die de mensen toejuicht, kietelt en knuffelt. Met mijn activiteiten haal ik die wereld graag dichterbij – en ik begin alvast.

Toejuichen

Als je toegejuicht wordt, neemt je zelfvertrouwen toe en durf je meer verantwoordelijkheid op je te nemen voor de wereld en voor het leven dat je wilt leiden.

Kietelen

Als je gekieteld wordt, lach je jezelf in de meest onverwachte kronkels om meer uit jezelf te halen, zodat je jezelf en je omgeving meer plezier bezorgt. Bovendien relativeert een stevige giechel uitstekend. Zo kun je je eigen overtuigingen in beweging houden en af en toe vastberaden van mening veranderen.

Knuffelen

Als je kunt knuffelen, kun je je verbinden met anderen. Zo bundel je de krachten, om samen tot nog grotere kwaliteit te komen, elkaar te inspireren en moed te geven. Daar worden we allemaal beter van. Nog beter dan we al waren.

Aanpakken

Om elkaar staande te houden in woelige tijden. Om prachtige dingen en gebeurtenissen te creëren. Om samen grote dromen waar te maken. Of in elk geval leuke kleine stukjes ervan…
Om elkaar te helpen zoeken naar de plek waar de voordeur naar wijsheid, naar kwaliteit, naar het beste in onszelf zit. Altijd en voor iedereen ergens anders.
Niet elkaars handen vasthouden, liever uit de mouwen steken, die dingen. Aanpakken, liever dan theoretiseren. De dweil erdoorheen.

In dat licht. Dus.

De dingen die ik doe, of dat nu schrijfcoaching is, het lezen van een damestasjes, journalistiek werk, het schrijven of helpen schrijven van een boek, het begeleiden van een workshop, het geven van een lezing of het creëren van een ritueel om een nieuwe levensfase in te luiden, of het nu troep opruimen in het bos is, soep maken voor mijn kinderen, of actie voeren voor de opvang van vluchtelingen; het staat in dat licht. Aandacht. Energiek aanpakken. Welke technieken we daar ook voor gebruiken.

Alles wordt alsmaar beter

Ik help mensen om de juiste woorden te vinden om hun kennis te delen met anderen. Het doorgeven van informatie, ervaring, kennis, is voor mij een heel bevredigende manier om mijn aandeel te leveren aan een lekkere wereld, door je te ondersteunen bij de zoektocht naar je eigen kwaliteiten, de angst te overwinnen, het verlangen te omarmen naar meer, beter, mooier.
Uiteindelijk wordt alles alleen maar beter.
Dat is toch de lijn der dingen.
En daar wil ik deel van uitmaken.

Check mijn verkorte CV – CVYoekeNagel2015 – om te zien hoe ik dat dan in praktijk probeer te brengen.

Top