Huur een heks voor een ritueel op maat

ritueel kaarsen cv yoeke Bekrachtig je volgende stap met een ritueel

Met een ritueel bouw je een brug in de tijd die toen met straks verbindt. Je voert bewust een aantal handelingen uit die niet per se functioneel zijn, maar wel je aandacht een tijd lang vasthouden bij een verandering die je verwacht of teweeg wilt brengen. Zo’n ritueel is mooi en betekenisvol, of het nu om een fijne of om een nare verandering gaat. Door een nieuwe stap in je leven bewust te nemen, zul je je daar gemakkelijker goed bij voelen – en je omgeving snapt ook beter wat je doet.

Ritueel dat bij jou past

ritueel dat pastGoed overleg vooraf is eigenlijk al een onderdeel van het ritueel. We zoeken samen naar rituele handelingen die passend zijn voor jou. Het kan dus met of zonder spiritueel tintje, met of zonder klassieke rituele handelingen, met of zonder goden, met of zonder familie en vrienden: een ritueel is van jou. Ik ondersteun je bij het vinden van de juiste rituele vorm (en plek) voor jou.

Huur een heks

magisch schrijvenHuur dus gerust een heks om een ritueel op maat te creëren dat helemaal past bij de bijzondere stap die je wilt zetten. Je hoeft trouwens zelf echt geen heks te zijn of te worden om een betekenisvol ritueel uit te voeren voor jezelf of bij te wonen van een ander. En wees gerust: er worden nooit handelingen verricht die je gelovige oude tante of kleine broertje de stuipen op het lijf jagen.

Download de handleiding ritueel-maken om zelf
een betekenisvol ritueel te maken.

Handvasten
Rituele verbintenis

trouwceremonieyoeke-300x200Direct na de voltrekking van hun burgerlijk huwelijk wilden Josine en Mike handvasten: de rituele bevestiging van de verbintenis die ze aan zijn gegaan. Ook de gasten die nog nooit iets met ‘buitenkerkelijke’ rituelen te maken hadden gehad, pinkten een traan weg toen ze gezegend werden en samen over de bezem sprongen. Het hele ritueel duurde ongeveer een kwartier, er mocht gelachen worden, en elke handeling was betekenisvol.
Overigens: een huwelijksritueel of handvasting kan natuurlijk gerust langer duren als je dat wilt.

Een nieuw begin
Ervaringsverhaal van Esther:

“Naar aanleiding van het ritueel van mijn nicht, waar ik ook bij aanwezig mocht zijn, ben ik in gesprekverbranden geraakt met Yoeke over mijn eigen ritueel. Lange tijd had ik het gevoel keer op keer tegen en te hoge hobbel van onoverzichtelijke chaos aan te lopen. Ik rende er steeds tegenop om daarna weer naar beneden te glijden, dit kostte veel energie. Ik was dan ook vaak moe en had een pijnlijk lichaam. Ik had het gevoel dat de zwaarte van mijn verleden mij naar beneden trok. Met deze en uitgebreidere informatie heeft Yoeke met mede priesteressen voor mij een ritueel bedacht met als doel de lessen van mijn verleden mee te nemen, de zwaarte achter me te laten en nieuwe levensenergie op te doen. Tijdens de totstandkoming van het ritueel is er contact tussen ons; onderdeel van een ritueel is het samen bedenken er van, bewust er mee bezig zijn.
Yoeke brengt een losheid in het  vaste, een lach bij de traan en verlichting in de zwaarte tijdens het bedenken van het ritueel en het ritueel zelf. Op geheel eigen wijze stelt ze iedereen op haar gemak en houdt iedereen in de gaten tijdens het ritueel om te zorgen dat deze sfeer blijft.
Een ritueel is alles behalve een wondermiddel, maar het geeft een flinke zet in de gewilde richting. Het zet kracht bij je eigen gemaakte besluit en stond voor mij symbool voor een nieuwe fase. Na het ritueel voelde ik me lichter. Ik sta nu in de wereld met meer vertrouwen in mijzelf en de mensen om mij heen.”
– Esther, 24, studente –

 

Verder na de scheiding
Ervaringsverhaal van Janneke:

“Ik dacht dat het een heel zweverige bedoening zou zijn, maar het was hartstikke leuk!”, riep mijn vriendin nadat Yoeke was vertrokken.
Ik besloot enige tijd nadat ik een langdurige en intensieve relatie had beeindigd om Yoekes hulp in te schakelen; toen Het-leven-na-de-scheiding niet nieuw meer was maar heel normaal, kwam ik steeds meer tot het besef dat mijn relatie een blijvende stempel op mijn leven had gedrukt. Hoewel ik blij was er van af te zijn, heeft het me gevormd toen wie ik nu ben.
Een relatie hoort bij je geschiedenis en daarmee bij jou als persoon. Ik wilde mijn verdriet omarmen, alle lelijke dingen van toen een plekje geven en dankbaar zijn voor wat er is geweest en wat dat heeft voortgebracht.
Yoeke ontwierp voor mij een persoonlijk ritueel en we nodigden 10 vriendinnen en familieleden uit om het ritueel met me uit te voeren. We hebben vreselijk gelachen, gehuild, geschreeuwd, gezongen, gedanst, nog meer gelachen en nog meer gehuild. En, met stip op nummer 1, ik heb verwerkt.”
– Janneke, 22, praktijkdocente –

Recht op je eigen doel af
Interesse, overgave en humor

“Yoeke verricht geen wonderen, maar is in mijn ogen een bijzondere down-to-earth-spiritualist die je met vreselijk veel interesse, overgave en humor regelrecht op je eigen doel afduwt.”
-Simone, 42, journalist- 

*) Bij de meeste rituelen worden geen foto’s gemaakt omdat de gebeurtenis als te intiem wordt ervaren om te delen met anderen. Daarom worden de rituelen hier ook maar summier beschreven. Wil je toch weten hoe zo’n ritueel nou gaat? Huur dan zelf een heks! Er is altijd wel een gebeurtenis in je leven die met een rituele handeling meer kracht en nadruk krijgt.

trouwritueel-320x200

huureenheksYoekeNagel-600x400

Top